Koulutukseen?


Ammattialan kuvaus

Hieroja työskentelee itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa erilaisissa sosiaali- ja terveysalan, liikunnan ja vapaa-ajan yhteisöissä. Työtä tehdään vaihtelevissa työympäristöissä, esimerkiksi hoiva- ja hoitolaitoksissa, kylpylöissä, liikuntakeskuksissa ja kodeissa. Hierojat työskentelevät sekä terveiden että sairaiden enimmäkseen aikuisten ihmisten parissa. Lapsiasiakkaita ja nuoria kohdataan esim. valmennusryhmissä, joissa hierojat toimivat lihashuollon tehtävissä.

Itsenäinen työ vaatii hierojalta eettisesti kestävän hoitotyön ja yrittäjyyden omaksumista. Työn luonteessa painottuu vastuullinen vuorovaikutus ja kommunikaatiotaitojen hallinta. Hieroja on välittömässä kosketuksessa asiakkaan/potilaan kanssa, ja hän toimii myös työnsä asiantuntijana erilaisissa terveys- ja liikunta-alan työ- sekä hoitoryhmissä.

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan asiakaslähtöinen palvelu ja tutkimustiedon karttuminen antavat mahdollisuuden hierontatyön kehittämiseen. Perushieronnan mahdollisuuksien lisäksi tulevaisuudessa painottuvat erilaiset manuaaliset erikoismenetelmät. Hieronnan asema terveydenhuollossa on tiedostettu ja aikaisempaan verrattuna vahvistunut.


Mahdollisuus jatkokoulutukseen

Tarjoamme opiskelijoillemme jatkokoulutusmahdollisuuden Ortopedisen Osteopatian Koulutuskeskuksessa OOKKssa.

Kurssillamme hyvin menestyvät opiskelijat ovat ensisijaisia jatko-opiskelijoita OOKK:n 4-vuotisella osteopaatin koulutuslinjalla, joita toteutamme monimuoto-opiskeluna.

Hierojakoulutuksemme antaa opiskelijalle erinomaisen pohjakoulutuksen jatkaa hoitoalan syventäviä opintoja.

Katso lisää OOKK.