Ammattina hieroja

 

 

Hieroja työskentelee itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa erilaisissa sosiaali- ja terveysalan, liikunnan ja vapaa-ajan yhteisöissä. Työtä tehdään vaihtelevissa työympäristöissä, esimerkiksi hoiva- ja hoitolaitoksissa, urheiluseuroissa, kylpylöissä, oman hierontayrityksen tiloissa tai liikuntakeskuksissa. Hierojat työskentelevät sekä terveiden että sairaiden parissa. Suurin osa asiakaskunnasta on aikuisia. Lapsiasiakkaita ja nuoria kohdataan esim. valmennusryhmissä, joissa hierojat toimivat lihashuoltotehtävissä. Hieronta on palveluna hyvin suosittu.

Itsenäinen työ vaatii hierojalta eettisesti kestävän hoitotyön ja yrittäjyyden omaksumista. Työn luonteessa painottuu vastuullinen vuorovaikutus ja kommunikaatiotaitojen hallinta. Hieroja on välittömässä kosketuksessa asiakkaan/potilaan kanssa, ja hän toimii myös työnsä asiantuntijana erilaisissa terveys- ja liikunta-alan työ- sekä hoitoryhmissä.

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan asiakaslähtöinen palvelu ja tutkimustiedon karttuminen antavat mahdollisuuden hierontatyön jatkuvaan kehittämiseen.