top of page

Hierojakoulutus monimuoto-opintoina


Monimuoto-opiskelu Suhossa


Monimuotokoulutuksesta valmistut 14:ssä kuukaudessa ammattitaitoiseksi hierojaksi. Keskitymme opetuksessa laadukkaaseen anatomian opetukseen sekä monipuoliseen käytännön harjoitteluun. Tavoitteenamme on, että valmistuessasi hallitset anatomian erinomaisesti ja saat tarvittavan ammattitaidon toimiaksesi hierojana erilaisten asiakasryhmien parissa.


Hierojakoulutuksen laajuus ja aikataulut


Monimuotokoulutus kestää 14 kuukautta ja on laajuudeltaan 43 opintopistettä. Seuraava koulutus alkaa 9.9.2024 ja päättyy 28.11.2025. Kesäopetustauko 16.6.-11.7.2025.


Monimuotokoulutuksessa opetus järjestetään tiistai- sekä torstai-iltaisin klo 17-20.30. Lisäksi koulutuksen aikana on yhteensä seitsemän lauantaikoulupäivää (klo 9-17). Kesäopetustauon aikana opiskelija suorittaa itsenäisiä tehtäviä.


Hierojakoulutuksen sisältö


Monimuotokoulutuksen teoriaopetus on monipuolinen ja laaja. Teoriaopintoihin kuuluvat muun muassa laaja anatomian opetus, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä kivun fysiologia. Yrittäjyyden opinnoista saat hyvän pohjan oman yrityksen perustamiseen ja pyörittämiseen. Tarjoamme koko koulutuksen ajan henkilökohtausta tukea, sekä sparrausta työllistymiseen ja yrittäjyyteen liittyen.


Käytännön harjoittelu suoritetaan koulun omalla vastaanotolla. Vuorotoiveet huomioidaan työharjoitteluvuorojen suunnittelussa. Työharjoittelua voi suorittaa myös lauantaisin ja kesäopetustauon aikana.


Monimuoto-opiskelu ja työ


Monimuotokoulutus on suunniteltu erityisesti täyspäivätyön ohella toteutettavaksi. Koulutus järjestetään ilta- ja viikonloppuopetuksena.Instagram ja Facebook: @suomenurheiluhierojaopisto

TikTok: @suhohoitaaComments


bottom of page